11 października 2017

Polsko-mołdawskie rozmowy o edukacji z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 9 października br. wziął udział w IV Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii. Spotkanie z przedstawicielami obu państw odbyło się w Sejmie RP.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji przedstawił zakres dotychczasowej współpracy Polski i Mołdawii w kwestii edukacji, nauki i wymiany młodzieży. Przypomniał między innymi, że Ośrodek Rozwoju Edukacji wspólnie z Ministerstwem Edukacji Mołdawii prowadzi dwuletni projekt edukacyjny dotyczący systemowych zmian w edukacji. Z kolei Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka podległa MEN, kieruje corocznie nauczycieli do pracy w środowisku polskim w Mołdawii.

Podczas spotkania w Sejmie przedstawiciele parlamentu Polski i Mołdawii rozmawiali także o sytuacji politycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, współpracy w zakresie inicjatyw regionalnych oraz kultury. W spotkaniu udział wzięli m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz przewodniczący delegacji parlamentu Republiki Mołdawii Nae Simion Pleșca.

W trakcie spotkania politycy dyskutowali o możliwości rozwoju i współpracy obu państw, w szczególności w zakresie inicjatyw regionalnych (w tym strategii Karpackiej) oraz poszerzaniu współpracy samorządowej między miastami polskimi i mołdawskimi. Innymi omawianymi kwestiami były również wymiana młodzieży i promocja dziedzictwa kulturowego.

Na koniec politycy uroczyście przyjęli wspólną deklarację Zgromadzenia Parlamentarnego.

Fot. Kancelaria Sejmu RP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry