4 marca 2016

Polsko-niemiecki dialog o współpracy młodzieży – rozmowy w Erfurcie.

Wiceminister Marzenna Drab wzięła udział w 7. posiedzeniu Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

W dwudniowym spotkaniu, które odbyło się w Erfurcie w Niemczech, oprócz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, obecni byli także: reprezentanci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia odniosła się do podpisanego 25 lat temu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską, a Niemcami.

– Od tego czasu zrobiono bardzo wiele dla budowania partnerskich i dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy oboma krajami – powiedziała Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN. – Jednak wciąż istotną kwestią z polskiego punktu widzenia pozostaje sprawa nauczania i promocji języka polskiego w Niemczech – dodała wiceminister edukacji.

Uczestnicy spotkania podczas obrad plenarnych i posiedzeń trzech grup roboczych rozmawiali między innymi o współpracy w obszarze edukacji w duchu Trójkąta Weimarskiego na przykładzie Turyńskich Partnerstw Regionalnych. Przedstawiono również przykłady w zakresie edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Brano pod uwagę szczególnie kwestie wyrównywania szans edukacyjnych z uwzględnieniem nauczania języka niemieckiego. Zapoznano się także z pilotażowym projektem dotyczącym polsko-niemieckich praktyk zawodowych realizowanych przez polskie i niemieckie szkoły zawodowe. Program ten ma celu rozwój kompetencji uczniów.

Komitet do spraw Edukacji wchodzi w skład Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Powołany został we wrześniu 2010 roku w Schwerinie. Zadaniem Komitetu jest wypracowywanie rozwiązań na rzecz poprawy warunków współpracy stron w dziedzinie edukacji, jak również w obszarze współpracy i wymiany młodzieży. Stanowi on także platformę wymiany doświadczeń, dialogu i współpracy władz wojewódzkich, samorządowych oraz krajów związkowych.

Działania Komitetu mają na celu rozbudowę i intensyfikację polsko-niemieckiej współpracy w obszarze edukacji i młodzieży, w tym nauczania języka polskiego w Niemczech.

Marzenna Drab i uczestnikami konferencji
Uczestnicy spotkania
Flagi a pomiędzy nimi uczestnicy konferencji
Marzenna Drab witająca się z kobietą

Fot. Andreas Müller, Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Turyngii

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry