12 kwietnia 2017

Polsko-ukraińskie rozmowy o edukacji

W środę w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Komisji konsultacyjnej do spraw szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i szkolnictwa dla ukraińskiej mniejszości narodowej w RP.

Polskiej stronie Komisji przewodniczył Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedstawicielem ukraińskiej mniejszości narodowej w RP był Piotr Tyma.

Stronie ukraińskiej Komisji przewodniczył Pawło Chobzej wiceminister Oświaty i Nauki Ukrainy. Obecni byli także Mikołaj Jarmoluk z Ambasady Ukrainy w Polsce oraz Adam Chłopek, przedstawiciel polskiej mniejszości narodowej.

Głównym tematem dwustronnych rozmów była sytuacja szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Rozmawiano m.in. o systemowym rozwiązaniu mającym zapewnić uczniom szkół z polskim językiem nauczania na Ukrainie możliwość zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego. Omówiono kwestie kierowania nauczycieli do pracy w środowiskach polskich na Ukrainie oraz wyposażania szkół w podręczniki. Ważną kwestią podjętą przez polską stronę był status szkół z polskim językiem nauczania oraz szkół, w których nauczany jest język polski w związku z projektem reformy oświatowej na Ukrainie.

Ukraińscy partnerzy podczas środowego spotkania zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia potrzeb oświatowych mniejszości ukraińskiej w Polsce w kontekście reformy edukacji. Podjęto także kwestię uznania statusu nauczycieli z Ukrainy podejmujących pracę w szkołach w Polsce, wyposażeniu szkół w podręczniki do nauczania języka ukraińskiego, geografii i historii Ukrainy oraz powołania ośrodka metodycznego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry