13 lutego 2017

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z udziałem wiceminister edukacji

Marzenna Drab z pozostałymi uczestnikami posiedzenia
Marzenna Drab na sali plenarnej
Marzenna Drab z pozostałymi uczestnikami posiedzenia

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w miniony piątek, 10 lutego br. uczestniczyła w XXVI posiedzeniu Rady Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, które odbyło się w Poczdamie.

Było to pierwsze posiedzenie Rady PNWM wybranej na kadencję 2017-2019. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o dotychczasowych działaniach podejmowanych przez organizację oraz planach i kierunkach pracy w zakresie dalszego wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Członkowie Rady rozmawiali także na temat tegorocznego budżetu organizacji.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to międzynarodowa organizacja utworzona w 1991 r. przez rządy Polski i Niemiec. Od 26 lat jej celem jest wspieranie kontaktów między młodzieżą z Polski i Niemiec. W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe oraz pomaga w ich zorganizowaniu. Dodatkowo organizacja udziela informacji o sąsiednim kraju, wydaje oraz udostępnia publikacje metodyczne oraz krajoznawcze, a także ułatwia znalezienie partnera.

Informacje na temat PNMW i jej aktywności dostępne są na stronie www.pnwm.org.

Fot. Kamila Zimmermann / PNWM

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry