20 września 2017

Posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się we wtorek, 19 września br. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

Przedmiotem dwudniowych obrad Komisji była sytuacja mniejszości niemieckiej i romskiej z terenu województwa opolskiego oraz stan edukacji mniejszości narodowych i etnicznych.

W trakcie posiedzenia Komisji została przedstawiona Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zakresu i form realizacji przez szkoły i placówki  zapisów ustawowych związanych z umożliwianiem uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

W trakcie dyskusji wiceminister Maciej Kopeć zapewnił o pełnym wywiązywaniu się przez polski resort oświaty z postanowień prawa międzynarodowego w tym obszarze, w szczególności zapisów art. 14 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Podczas wtorkowej wizyty w województwie opolskim, wiceminister edukacji uczestniczył również w konferencji pt. „Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej”, zorganizowanej przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślał, że MEN zależy na tym, aby nauka języków mniejszości była zorganizowana na wysokim poziomie. Omówił również przepisy zawarte w nowym, obowiązującym od 1 września br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

W konferencji udział wzięli nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele mniejszości narodowych oraz władz samorządowych. Dyskutowano m.in. o kwestiach dotyczących organizacji nauczania języka mniejszości, w tym zasad organizacji oddziałów, tworzenia programów nauczania,  doboru podręczników i materiałów, które można wykorzystywać w nauce. Podczas konferencji zastanawiano się również, w jaki sposób uatrakcyjnić nauczanie języka mniejszości, aby  uczestniczyło w nim więcej uczniów także na wyższych etapach edukacji.

Idź do góry