6 marca 2018

Posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich z udziałem szefowej MEN

W poniedziałek, 5 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w posiedzeniu zarządu Związku Powiatów Polskich. Podczas spotkania na Górze św. Anny w województwie opolskim przedstawiciele powiatów rozmawiali z szefową MEN m.in. o szkolnictwie zawodowym oraz sposobie jego finansowania

Tematem dyskusji były rozwiązania przyjęte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, podział subwencji oświatowej na 2018 r., zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, a także podwyżki pensji dla nauczycieli.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że z subwencji oświatowej nie będą finansowane zawody, po których uczniowie nie znajdują pracy.

Szefowa MEN przedstawiła także plany ministerstwa na kolejne lata. Wspomniała przede wszystkim o pracach nad systemem doskonalenia zawodowego nauczycieli, wdrażaniu szerokopasmowego internetu w szkołach, zmianie podziału subwencji oświatowej oraz przepisach dotyczących kompleksowej opieki nad uczniem w szkole.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała również, że 6 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się kongres, podczas którego MEN zaprezentuje założenia do ustawy. Będą one dotyczyły dalszych zmian w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego. Na kongresie zaprezentowany zostanie unowocześniony System Informacji Oświatowej.

Szefowa MEN podkreśliła, że resort wspierał i nadal będzie wspierać samorządowców we wdrażaniu zmian w systemie edukacji.

– Wszystko chcemy realizować wspólnie z Państwem. Będziemy wspierać, ale też monitorować. Zależy nam na tym, aby w 2019 r., czyli w roku gdzie do szkoły ponadpodstawowej pójdą absolwenci gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych, każdy uczeń miał zapewnione miejsce w wybranej przez siebie szkole – powiedziała minister Anna Zalewska. – Nie będzie problemu z tzw. kumulacją roczników. Widzimy, że w systemie będzie więcej miejsc w szkołach niż uczniów o około 55 tysięcy – dodała szefowa MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry