14 listopada 2017

Praca 4.0 – konferencja z udziałem minister edukacji

W poniedziałek, 13 listopada br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym kształcenia zawodowego podczas konferencji “Praca 4.0” zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Celem dyskusji pn.”Reforma kształcenia zawodowego – Ustawa Nauka 2.0 – Kształcenie zawodowe na poziomie średnim i wyższym – Kompetencje Przemysłu 4.0” z udziałem szefowej MEN oraz pracodawców była diagnoza kluczowych działań niezbędnych dla rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce.

Szefowa MEN podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że konieczne było szybkie wprowadzenie zmian w systemie szkolnictwa zawodowego.

– Pomimo poprawy wskaźników gospodarczych w kraju i najniższego od 26 lat bezrobocia ogólnego, absolwenci dotychczasowych szkół kształcących w zawodach znajdowali się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – wskazywała minister Anna Zalewska. – Zasadnicza szkoła zawodowa nie spełniała swojej funkcji, a ponadto cieszyła się słabnącym z roku na rok zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjum. Chcemy to zmienić – dodała.

Szefowa MEN powiedziała, że od 1 września br. uruchomiona została nowa dwustopniowa branżowa szkoła, która zapewnia pełną drożność kształcenia ogólnego i zawodowego. Umożliwia ona również uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz zdanie egzaminu dojrzałości i ewentualne kontynuowanie nauki na studiach.
Minister Anna Zalewska podkreślała również, że obecnie głównym celem działań podejmowanych przez ministerstwo w zakresie szkolnictwa zawodowego jest ścisła współpraca z pracodawcami.

– W każdym tygodniu, jeśli nie w każdym dniu, spotykamy się z pracodawcami, prowadzimy rozmowy, korespondujemy i za każdym razem słyszymy wołanie o pomoc w pozyskaniu pracowników – mówiła minister Anna Zalewska.

Podczas panelu dyskutowano także o tworzeniu systemu współpracy firm z instytucjami edukacyjnymi oraz dualnym systemie szkolnictwa zawodowego. W trakcie dyskusji zaprezentowano również doświadczenia firm niemieckich i szwajcarskich, których system dualnego kształcenia oraz angażowanie się firm w praktyczne kształcenie osób młodych ma wieloletnią tradycję.

Punktem wyjścia do trwałego zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania są organizowane przez MEN seminaria branżowe, zmierzające do wypracowania rozwiązań systemowych, które realnie dopasują szkolnictwo zawodowe do potrzeb gospodarki.

Przypomnijmy, cykl 12 seminariów dla przedstawicieli 25 branż jest okazją do omówienia perspektyw rozwoju danej branży w Polsce oraz tego, w jaki sposób edukacja zawodowa może sprostować wyzwaniom stojącym przed tą branżą w kontekście przygotowania kadr.

Konferencję „Praca 4.0” skierowano do osób zarządzających firmami, działami HR, odpowiedzialnych bezpośrednio za sprawy kadrowo-płacowe oraz rekrutację. Podczas tegorocznej edycji konferencji tematem przewodnim był dialog z parterami i instytucjami publicznymi oraz wyzwania związane ze współpracą, a także relacjami B2B.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry