20 listopada 2017

Prezentacja drugiego tomu polsko-niemieckiego podręcznika do historii

W poniedziałek, 20 listopada 2017 r., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w prezentacji drugiego tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia” powstałego w ramach projektu pn. “Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii”.

Jego prezentacja odbyła się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży „Krzyżowa” na Dolnym Śląsku. Stronę niemiecką reprezentowała Britta Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia.

Głównym tematem bilateralnego spotkania szefowej MEN z minister Brittą Ernst była polsko-niemiecka współpraca w zakresie wymiany młodzieży i edukacji.

– Cieszę, że rocznie w projektach edukacyjnych uczestniczy około 120 tys. młodych ludzi z obu krajów – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN podczas rozmowy powiedziała również, że Polska w pełni wypełnia zobowiązania traktatowe w tym w szczególności te w zakresie oświaty niemieckiej mniejszości narodowej oraz nauki języka niemieckiego w polskich szkołach.

– Oczekuję, że strona niemiecka również w pełni wywiąże się z zobowiązań traktatowych, w tym, w zakresie nauki języka polskiego jako ojczystego – zaznaczyła szefowa MEN.

Podręcznik „Europa. Nasza historia” to wyjątkowy, polsko-niemiecki projekt, który został zainicjowany w 2008 r. przez rządy Polski i Niemiec. Zadanie stworzenia założeń do opracowania podręcznika do historii, który może być wykorzystywany zarówno w polskich, jak i niemieckich szkołach, powierzono Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.

Zgodnie z założeniami polskie i niemieckie wydanie podręcznika różni się jedynie wersją językową, natomiast treść, struktura i szata graficzna pozostają identyczne.

Celem autorów podręcznika było ukazanie takiego spojrzenia na historię, które uwrażliwiałoby na różne punkty widzenia i pokazywałoby różnorodne dydaktyczne ujęcia przeszłości. Każda lekcja rozpoczyna się tekstem wprowadzającym z pytaniami, które mają ukierunkować uwagę ucznia na najważniejsze zagadnienia danego tematu. W narrację autorską zostały wplecione liczne teksty źródłowe oraz popularnonaukowe, które pozwalają uczniowi na kształcenie różnych umiejętności (np. wyciągania wniosków, wyrażania własnych opinii). Szczególną rolę odgrywają te części lekcji, w których pokazane są spojrzenia historyków z różnych krajów na dany temat.

Pierwszy tom podręcznika “Europa. Nasza historia. Od prahistorii do średniowiecza” został zaprezentowany w czerwcu 2016 r. w Berlinie przez Ministrów Spraw Zagranicznych z Polski i Niemiec. Tom 2 „Europa. Nasza historia. Czasy nowożytne (do 1815 roku)” został opublikowany w tym roku i został zaprezentowany w Krzyżowej. Z kolei tomy 3 i 4, sięgające do historii najnowszej, ukażą się do 2020 r.

Projekt „Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii” jest realizowany we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej RP; Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN oraz Ministerstw Edukacji Krajów Związkowych pod przewodnictwem Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie; Instytutu Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry