16 sierpnia 2018

Przegląd twórczości artystycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konkurs MEN

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego przygotowania koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego.

Termin realizacji zadania upływa 15 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

Termin składania ofert mija we wtorek, 28 sierpnia 2018 r.

Idź do góry