15 lutego 2018

Przewodniczący brytyjskiej Komisji ds. Edukacji Izby Gmin w MEN – rozmowa z wiceministrem edukacji

Edukacja włączająca, nauczanie języka polskiego w brytyjskich szkołach oraz wyniki międzynarodowych badań edukacyjnych – to główne tematy czwartkowej rozmowy wiceministra Macieja Kopcia z Robertem Halfonem, przewodniczącym brytyjskiej Komisji ds. Edukacji Izby Gmin.

Celem spotkania posła z wiceszefem MEN, które odbyło się 15 lutego br., było zapoznanie się z polskim modelem edukacji oraz wymiana doświadczeń w zakresie polityki oświatowej. Rozmawiano m.in. o przeciwdziałaniu agresji w szkołach, wyrównywaniu szans edukacyjnych dla młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej wykluczeniem, a także o nauczaniu języka polskiego w brytyjskich szkołach.

Przewodniczącego Roberta Halfona w szczególności zainteresowały polskie rozwiązania w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szkolnictwa zawodowego. Podczas rozmowy poruszony został również temat wyników polskich uczniów w testach PISA (Programme for International Student Assessment), tj. międzynarodowych badaniach porównujących dane o umiejętnościach uczniów. Wiceminister Maciej Kopeć zwrócił uwagę na działania prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz podniesienia umiejętności informatycznych uczniów, takie jak program „Aktywna tablica” czy zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu w szkołach.

Wiceminister Maciej Kopeć wyraził gotowość wsparcia działań na rzecz upowszechniania nauczania języka i kultury polskiej w szkołach w Wielkiej Brytanii, w szczególności dla dzieci polskich. Podkreślił również znaczenie oczekiwanego przyjęcia przez władze brytyjskie trwałych i systemowych rozwiązań na rzecz możliwości zdawania egzaminu z języka polskiego jako obcego w ramach tzw. „małej matury” GCSE (General Certificate of Secondary Education) i egzaminu maturalnego A-Level.

Spotkanie w MEN było częścią wizyty studyjnej posła Halfona w Polsce organizowanej przez Ambasadę RP w Londynie. Podczas pobytu w Warszawie odwiedził on również Szkołę Podstawową nr 357 oraz Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego.

[

Idź do góry