12 grudnia 2017

Przyszłość szkolnictwa zawodowego – seminarium we Wrocławiu z udziałem wiceminister edukacji

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej uczestniczyła w seminarium branżowym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Dziewiąte z kolei spotkanie adresowane było tym razem do przedstawicieli branży teleinformatycznej oraz elektryczno-elektronicznej i energetycznej

Organizatorem dwudniowego seminarium, które odbyło się w dniach 11-12 grudnia br. we Wrocławiu było Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Cyfryzacji oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Badań Edukacyjnych.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważną rolę w kształceniu zawodowym odgrywają pracodawcy. – Tylko dobra, zorganizowana współpraca szkół i pracodawców może zapewnić efektywną edukację zawodową. Dobre i trafne kształcenie nie będzie możliwe bez dobrze zorganizowanego doradztwa – mówiła Marzena Machałek. – Rozmawiajmy o tym, jakie powinny być zawody przyszłości, czego i jak uczyć oraz w jaki sposób sprawdzać umiejętności uczniów. Wspólnie wypracujmy dobre zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego – dodała wiceszefowa MEN.

Robert Król, Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji omówił potencjał i kierunki rozwoju branży, nawiązał do nowych zawodów podyktowanych nowoczesnymi technologiami. Podkreślił zapotrzebowanie na profesje z branży elektronicznej i informatycznej, łącząc je z kształceniem zawodowym na poziomie branżowym i średnim. Przedstawił statystyki aktualnego zapotrzebowania na specjalistów w branży.

Przedstawiciel Ministerstwa Energetyki – Janusz Pilitowski, radca ministra, w swoim wystąpieniu wykazał, jak dużą rolę w rozwoju przemysłu odgrywa dzisiaj cyfryzacja. Zaznaczył ogromne potrzeby kształcenia zawodowego w branży elektrycznej i energetycznej oraz możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej, które są jednocześnie wyznacznikiem rozwoju energetyki w Polsce.

Ewa Kowalczuk, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju, zaprezentowała zawody, dla których ministrem właściwym jest Minister Rozwoju. W swoim wystąpieniu podkreśliła szybki postęp techniczny w zawodach elektronicznych i mechatronicznych, a jednocześnie ich duży stopień trudności oraz wielość treści związanych z uprawnieniami prawnymi, charakterystycznymi dla tych zawodów.

ABC kształcenia zawodowego oraz zmiany w systemie tego kształcenia omówili Piotr Bartosiak, wicedyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Szkolnictwa Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Emilia Maciejewska, naczelnik wydziału w tym departamencie. W swoim wystąpieniu omówili zawody i liczbę uczących się w kierunku elektryczno-elektronicznym, energetycznym, mechatronicznymj oraz teleinformatycznym. Przedstawiciele MEN zaakcentowali zasady wprowadzenia nowych zawodów do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów, jak również możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Wskazali prawne podstawy organizacji i finansowania zajęć praktycznych, a także możliwości realizacji kształcenia zawodowego w formie praktycznej. Szczegółową strukturę podstawy programowej zaprezentowała Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zasady egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwości włączenia pracodawców w system egzaminowania przedstawił Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych omówiła natomiast ogólne zasady zintegrowanego systemu kwalifikacji i możliwości włączenia kwalifikacji rynkowej do zintegrowanego rejestru kwalifikacji.

W drugim dniu seminarium odbyła się dyskusja na temat zawodów oraz zakresu treści w przygotowanych projektach podstawy programowej kształcenia w zawodach, która wejdzie w życie od 1 września 2019 roku.

Kolejne seminarium branżowe zaplanowane zostało w dniach 9-10 stycznia 2018 roku w Poznaniu. Tam o przyszłości szkolnictwa zawodowego chcemy rozmawiać z przedstawicielami branży motoryzacyjnej i mechanicznej.

Już dziś zapraszamy do udziału zainteresowanych pracodawców. Szczegóły wydarzenia.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Idź do góry