5 października 2016

Rola samorządów w zmianach w edukacji – debata z udziałem minister edukacji

– Będziemy z każdym samorządem podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji – powiedziała szefowa MEN. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji dla samorządów województwa mazowieckiego.

Spotkanie odbyło się we wtorek, 4 października na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas debaty zorganizowanej przez  wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę rozmawiano o zadaniach stojących przed samorządami w związku z założeniami przygotowanych przez MEN projektów ustaw – ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z obecnym stanem oświaty na Mazowszu oraz przygotowaniem szkół do wprowadzania zmian.

Na konferencji  obecna była również Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN, która zaprezentowała główne kierunki zmian w systemie kształcenia zawodowego.

W konferencji dla samorządów „Rola i zadania samorządów w zmianach w systemie oświaty” udział wzięli m.in. Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki, Aurelia Michałowska, mazowiecki kurator oświaty, ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, przedstawiciele samorządów gminnych oraz powiatowych z województwa mazowieckiego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry