10 października 2016

Rozmowy ze związkami zawodowymi o zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

– Powołanie zespołu jest konieczne, aby właśnie tam rozmawiać o tym, co jest ważne dla każdego nauczyciela – powiedziała szefowa MEN.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wraz z członkami kierownictwa MEN spotkała się w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” z przedstawicielami reprezentatywnych  związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Tematem poniedziałkowych rozmów było przedstawienie projektu zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Zespół, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw działać będzie przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Minister przypomniała również, że planowana reforma systemu edukacji oraz zmiany z tym związane nie przewidują zwolnień nauczycieli, jedynym czynnikiem mającym wpływ na utratę miejsc pracy jest niż demograficzny.

– Szacujemy, że liczba oddziałów klas VII i VIII będzie ponad 5 tys. większa niż byłoby klas I i II gimnazjalnych. To dodatkowa oferta i dodatkowe wzmocnienie dla nauczycieli. Dodam, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 zabezpieczyliśmy środki na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i na zadania związane z reformą – powiedziała Minister edukacji Anna Zalewska.

Przedstawiciele związków zawodowych uczestniczący w spotkaniu zadeklarowali gotowość do dalszych rozmów.

Projekt zarządzenia przesłany będzie dziś również do korporacji samorządowych. Na uwagi ze strony samorządów i związków zawodowych do projektu zarządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka do 17 października br.

W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, Związku Nauczycielska Polskiego i Forum Związków Zawodowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry