5 czerwca 2017

Rusza cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branżowym

Dziś, 5 czerwca br., o godz. 16.30 w ogólnopolskim paśmie TVP 3 rusza emisja 16-odcinkowego cyklu reportaży promującego szkolnictwo branżowe. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej i TVP 3.

W dniach 5-14 czerwca i 16-21 czerwca br. zapraszamy do obejrzenia kilkunastominutowych reportaży przedstawiających wybrane zawody. Na tych kierunkach będą mogli uczyć się uczniowie m.in. w nowych szkołach branżowych. To doskonała podpowiedź dla tych, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze swojej ścieżki edukacyjnej.

Wybór terminu emisji reportaży nie jest przypadkowy. W pierwszej kolejności są one adresowane do obecnych uczniów klas III gimnazjum, którzy stoją przed trudnym wyborem przyszłej ścieżki edukacyjnej.

Materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mają pokazać im zalety szkolnictwa zawodowego i zachęcić do nauki w szkołach branżowych.

Kilkunastominutowe filmiki prezentują szkoły, będące liderami edukacji zawodowej w regionie i kształcące w profesjach szczególnie poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Bardzo ważnym elementem wszystkich reportaży są wypowiedzi młodych ludzi uczących się we wspomnianych szkołach zawodowych, przede wszystkim o perspektywach zawodowych związanych z daną profesją.

Harmonogram emisji cyklu reportaży został zaplanowany tak, aby w kolejnych odcinkach prezentować wybrane województwo i popularne w tym regionie zawody:

 • 5 czerwca br. – województwo małopolskie,
 • 6 czerwca br. – województwo wielkopolskie,
 • 7 czerwca br. – województwo łódzkie,
 • 8 czerwca br. – województwo podkarpackie,
 • 9 czerwca br. – województwo świętokrzyskie,
 • 10 czerwca br. – województwo opolskie,
 • 11 czerwca br. – województwo lubelskie,
 • 12 czerwca br. – województwo warmińsko-mazurskie,
 • 13 czerwca br. – województwo lubuskie,
 • 14 czerwca br. – województwo śląskie,
 • 16 czerwca br. – województwo zachodniopomorskie,
 • 17 czerwca br. – województwo dolnośląskie,
 • 18 czerwca br. – województwo podlaskie,
 • 19 czerwca br. – województwo pomorskie,
 • 20 czerwca br. – województwo kujawsko-pomorskie,
 • 21 czerwca br. – województwo mazowieckie.

Cykl reportaży przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji wpisuje się w kampanię informacyjną dotyczącą nowego typu szkół branżowych. Zostaną one wprowadzone w miejsce dotychczasowych szkół zawodowych.

1 września 2017 r. uczniowie rozpoczną naukę w szkole branżowej I stopnia i po jej ukończeniu otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom może stać się przepustką do wykonywania zawodu lub kontynuowania edukacji w szkole branżowej II stopnia. Po jej ukończeniu uczeń otrzyma takie samo świadectwo dojrzałości jak uczeń liceum ogólnokształcącego i będzie mógł się ubiegać o przyjęcie na dowolny kierunek studiów.

Koncepcja dwustopniowej szkoły zawodowej zakłada, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu, jak kształcenie ogólne, powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również wyższym.

Powstanie szkół branżowych jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez pracodawców, którzy kładą większy nacisk na konieczność dostosowania kształcenia zawodowego do realnych potrzeb gospodarki.

Idź do góry