11 czerwca 2018

Rządowy program „Dobry Start” – inauguracja kampanii informacyjnej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w Poznaniu i wiceminister Marzena Machałek w Opolu rozpoczęły dziś kampanię informacyjną rządowego programu „Dobry Start”.

Program ten jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Podczas rozpoczynających się dziś w każdym województwie spotkań ministrowie i wiceministrowie edukacji oraz resortu rodziny przybliżyli cel i zasady programu „Dobry Start”. Uczestnicy spotkań – przedstawiciele samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami programu.

– Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To kolejny element długofalowej polityki prorodzinnej kierowany do wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Rodzina jest priorytetem rządu – powiedziała w Poznaniu szefowa MEN. – Chcemy, aby każdy rodzic dowiedział się o programie. Każda szkoła i placówka oświatowa w Polsce otrzyma pakiet informacyjny dotyczący tego, kto może otrzymać wsparcie oraz gdzie złożyć wniosek – dodała.

Z kolei podczas spotkania w Opolu, wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła, że program „Dobry Start” to kolejne wsparcie dla polskich rodzin.

– Jedziemy do Polaków z dobrą nowiną. Po programie „Rodzina 500 plus”, który praktycznie zlikwidował skrajne ubóstwo wśród dzieci, uruchamiamy kolejny, dzięki któremu uczniowie otrzymają wyprawkę w wysokości trzystu złotych. Wiem, że przed rozpoczęciem roku szkolnego temat kosztów wyposażenia dzieci w tornistry, zeszyty czy odpowiedni strój był istotny w wielu polskich domach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje swoje obietnice i uruchamia program, który umożliwi polskiej rodzinie dobry start w drodze edukacji jej dzieci – powiedziała wiceszefowa MEN.

Ulotki i plakaty w każdej szkole

W ramach promocji świadczenia dobry start do szkół w całej Polsce trafiły ulotki informujące o tym, kto może otrzymać wsparcie, gdzie i kiedy złożyć wniosek, ile czasu zajmie jego rozpatrzenie itp. Dystrybucją ulotek do szkół zajęło się Ministerstwo Rodziny. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty, przy okazji spotkań z dyrektorami szkół, przekażą również plakaty informujące świadczeniu dobry start.

Ulotka

Plakat 

List minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół

Dodatkowo minister Anna Zalewska wspólnie z minister Elżbietą Rafalską wystosowały list do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie rodziców uczniów o sposobie uzyskania świadczenia dobry start, terminach składania wniosków i najważniejszych szczegółach dotyczących programu.

Wierzymy, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o programie „Dobry Start” i skorzystają z pomocy. Bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w nasze działania. To ważne, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia – podkreśliły w liście szefowe resortu edukacji i rodziny.

Pełna treść listu 

Materiały elektroniczne gotowe do druku

W ramach działań informacyjnych udostępnione zostaną również elektronicznie materiały, które będzie można wydrukować. Znajdą się wśród nich: poradnik dla rodziców „Dobry Start” krok po kroku, podręcznik dla samorządów czy Pytania i odpowiedzi etc.

Informacje w mediach i internecie 

Informacje na temat programu „Dobry Start” będą udostępniane i aktualizowane cyklicznie w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

Szczegóły na temat świadczenia dobry start będzie można znaleźć na stronie mrpips.gov.pl/DobryStart, gdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną zakładkę poświęconą nowej formie wsparcia.

Promocji programu służyć będą również spotkania z dziennikarzami oraz przekazywane im materiały i informatory.

Idź do góry