16 stycznia 2018

Seminarium branżowe w Katowicach z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

W jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować ich wiedzę oraz umiejętności, a także jakie pojawiają się główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży oraz jakie są jej potrzeby – między innymi na te tematy rozmawiali uczestnicy kolejnego seminarium branżowego.

Przedostatnie seminarium branżowe z udziałem wiceminister edukacji Marzeny Machałek odbyło się we wtorek, 16 stycznia br. w Katowicach. Udział w nim wzięli przedsiębiorcy reprezentujący branżę górniczo-wiertniczą i hutniczo-odlewniczą.

Wiceszefowa MEN w swoim wystąpieniu podkreśliła, że kluczową rolę w systemie szkolnictwa zawodowego muszą pełnić pracodawcy.

– Ponad 9 mld wydajemy na kształcenie zawodowe i prawie 40 proc. uczniów po tych szkołach zostaje bezrobotnymi. System nie działa i pieniądze w wielu przypadkach są marnowane. Naprawiamy kształcenie zawodowe. Konsekwentnie powtarzamy, że nie da się tego dokonać zza biurka ministerstwa. Możemy inspirować, wspierać, pokazywać, tworzyć razem z pracodawcami odpowiednie ramy prawne – podkreśliła Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. – Pracodawcy muszą mieć świadomość, że nie wystarczy inwestować w nowe technologie, ale też w młodych ludzi – dodała wiceminister edukacji.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN wskazała, jak ważne jest zmienienie świadomości o wyborze drogi zawodowej zarówno uczniów, jak i postrzegania szkół zawodowych.

– Wierzę, że wspólnie przygotujemy kadrę dla potrzeb naszej gospodarki. Wierzę, że szkoła branżowa to będzie takie miejsce, gdzie spotkają się potrzeby gospodarki, ale też oczekiwania młodych ludzi – powiedziała wiceszefowa MEN. – Można być świetnych fachowcem, kucharzem, energetykiem i mieć wysoki status społeczny. Musimy przywrócić rangę kształceniu branżowemu i technicznemu. Tu wielką rolę ma ministerstwo, ale też pracodawcy – dodała.

Podczas seminarium w Katowicach potencjał i kierunki rozwoju branż: górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska.

Uczestnicy seminarium zapoznali się z głównym kierunkiem zmian w systemie szkolnictwa zawodowego, zasadami egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwościami włączenia pracodawców w system egzaminowania. Z kolei przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji omówiła szczegółową strukturę podstawy programowej.

Tematem wtorkowej rozmowy był również Zintegrowany System Kwalifikacji i możliwości włączenia kwalifikacji rynkowej do zintegrowanego rejestru kwalifikacji.

W seminarium w Katowicach uczestniczyła również Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty oraz Mariusz Trepka Wicewojewoda Śląski.

W drugim dniu seminarium odbyła się dyskusja na temat zawodów oraz zakresu treści w przygotowanych projektach podstawy programowej kształcenia w zawodach, która wejdzie w życie od 1 września 2019 roku.

Ostatnie seminarium branżowe zaplanowane zostało w Warszawie. Tam o przyszłości szkolnictwa zawodowego chcemy rozmawiać z przedstawicielami branży drogowo-inżynieryjno-instalacyjnej oraz budowlanej.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału zainteresowanych pracodawców. Szczegóły wydarzenia.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Idź do góry