25 października 2017

Seminarium dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej z udziałem szefowej MEN

24 i 25 października br. w Warszawie odbyło się trzecie z cyklu 12 seminariów branżowych adresowanych do przedstawicieli poszczególnych branż gospodarki. W dwudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Szefowa MEN w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie kształcenia praktycznego w edukacji zawodowej. Zachęcała do współpracy wszystkich pracodawców przy tworzeniu podstawy programowej kształcenia w zawodach dostosowanej do potrzeb rynku pracy.

– Liczymy na zaangażowanie ze strony pracodawców w zmienianie oblicza szkolnictwa zawodowego. Muszą oni współpracować ze szkołami – powiedziała we worek minister Anna Zalewska podczas seminarium z udziałem przedstawicieli branży transportowej. – Chcemy wykorzystywać doświadczenie pracodawców do przygotowywania podstaw programowych kształcenia w zawodach – zaznaczyła szefowa resortu edukacji.

Minister edukacji podkreśliła, jak ważnym ogniwem w systemie edukacji zawodowej są właśnie pracodawcy. To oni wspólnie ze szkołą mogą kształtować umiejętności praktyczne uczniów związane z danym zawodem. Szefowa MEN zachęcała uczestników spotkania do dyskusji o zmianach w edukacji zawodowej.

Podczas seminarium zaprezentowano potencjał i kierunki rozwoju branży w zakresie transportu: lotniczego, morskiego, kolejowego oraz drogowego ze spedycją i logistyką. Przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN wprowadzili uczestników seminarium w tematykę warsztatów branżowych, które odbywały się drugiego dnia spotkania. Omówili również najważniejsze zmiany w kształceniu zawodowym. Podkreślili także znaczenie podstawy programowej, która określa obowiązkowy zakres treści dotyczący wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania nowej struktury podstawy programowej. Podczas warsztatów branżowych rozmawiano także o zawodach kształconych w systemie szkolnym, zastanawiano się czy ich liczba jest wystarczająca dla zmieniającego się rynku pracy oraz w jaki sposób weryfikować umiejętności podczas egzaminu zawodowego, tak aby ułatwić absolwentowi szkoły możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

Organizatorem seminarium było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Cykl seminariów jest organizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry