3 listopada 2017

Seminarium dotyczące kształcenia zawodowego – zapraszamy do udziału

W dniach 6 i 7 listopada br. w Warszawie, w Sangate Hotel, odbędzie się kolejne seminarium branżowe skierowane do pracodawców. Tym razem do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego zaprosiliśmy przedstawicieli następujących branż: ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. W spotkaniu udział weźmie również wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Będzie to czwarte z cyklu 12 spotkań, których celem jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców poszczególnych branż. W dwóch poprzednich seminariach brali udział m.in. przedstawiciele transportu kolejowego, drogowego, fryzjerstwa i krawiectwa.

W każdym spotkaniu uczestniczą przedstawiciele pracodawców, resortów związanych z daną branżą, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program spotkania dostępny jest tu

Harmonogram spotkań można znaleźć tu.

Główne tematy

Podczas seminariów eksperci dyskutują o najważniejszych aspektach kształcenia zawodowego. Rozmowy dotyczą m.in. tego w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi i jak należy weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów. Ważnym elementem spotkań jest również omówienie głównych problemów dotyczących danej branży i jej potrzeb. Podczas tych dyskusji najcenniejszy jest właśnie głos pracodawców.

Fachowi pracownicy dla nowoczesnej gospodarki

Kształcenie zawodowe obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Oczekiwania wobec jakości wykształcenia pracowników stale rosną i dotyczą wszystkich sektorów. Działania, których celem jest rozwój umiejętności potrzebnych na rynku pracy (w ramach szkolnictwa zawodowego) odgrywają istotną rolę w przyjętej przez rząd Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dynamiczny rozwój przemysłu związany z „czwartą rewolucją przemysłową” wymaga odpowiednio przygotowanej kadry wykorzystującej nowoczesne technologie.

W nowym modelu kształcenia zawodowego główny nacisk położony jest na wzmocnienie współpracy z pracodawcami. Celem planowanych zmian ma być ścisłe współdziałanie szkolnictwa zawodowego z pracodawcami, realizowane zarówno na poziomie centralnym – w ramach polityki oświatowej państwa, jak i na poziomie lokalnym, przy wykorzystaniu bezpośredniej współpracy pracodawców ze szkołami.

Cele seminariów branżowych

Głównym założeniem organizowanych spotkań w kształtowaniu polityki oświatowej państwa jest m.in.:
• upowszechnianie informacji o wprowadzanych i planowanych zmianach w szkolnictwie zawodowym,
• budowanie sieci współpracy podmiotów kluczowych dla kształcenia zawodowego i systemu kwalifikacji,
• zdiagnozowanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół kształcących w zawodach,
• pozyskanie partnerów do trwałej współpracy w zakresie aktualizowania podstaw programowych kształcenia w zawodach,
• zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu,
• doskonalenie modelu finansowania szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych zawodów,
• doskonalenie modelu zewnętrznych egzaminów zawodowych w kierunku zwiększenia ich efektywności i rozpoznawalności na rynku pracy.

Główne korzyści dla pracodawców z udziału w seminariach branżowych to przede wszystkim:

• realny wpływ na zmiany w szkolnictwie zawodowym,
• poznanie potencjału szkolnictwa zawodowego, które kształci kadry na potrzeby danej branży,
• poznanie możliwości i korzyści płynących ze współpracy ze szkołami,
• identyfikacja nowych zawodów i kwalifikacji, do których mógłby przygotowywać system szkolnictwa zawodowego,
• uzyskanie informacji o funduszach europejskich, z jakich mogą korzystać pracodawcy współpracujący ze szkołami,
• usprawnienie procesu doskonalenia pracowników i zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją nowych kadr.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Idź do góry