1 marca 2016

Siedmiolatek w szkole – obowiązujące przepisy

Dzieci podczas lekcji w szkole

W związku ze zmianą przepisów odnoszących się do wieku rozpoczęcia przez dzieci realizacji obowiązku szkolnego, przypominamy kilka podstawowych faktów.

Rodzic dziecka siedmioletniego ma obowiązek, a sześcioletniego – ma prawo – do zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Od 1 września 2016 roku obowiązkiem szkolnym będą objęte tylko dzieci siedmioletnie, a sześciolatki – jeśli taka będzie decyzja rodziców. Zatem rodzic sześciolatka nie ma obowiązku zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Warto zwrócić też uwagę, że to rodzic zgłasza dziecko do szkoły, a nie gmina w jego imieniu.

Dzieci siedmioletnie i sześcioletnie (jeśli chcą) przyjmowane są do klasy pierwszej szkoły obwodowej z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców. Nie ma tu mowy o żadnej rekrutacji. Rekrutacja obejmuje tylko te dzieci, których rodzice wybiorą szkołę dla dziecka poza obwodem. Terminy takiej rekrutacji ustala gmina.

Zatem w obowiązujących przepisach oświatowych nie ma luki. Nie ma też potrzeby wprowadzania przepisów przejściowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry