2 marca 2018

Spotkanie wiceminister edukacji z przedstawicielami Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

W piątek, 2 marca br. wiceminister edukacji Marzena Machałek spotkała się z przedstawicielami Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Głównym tematem spotkania była prezentacja wyników kilkumiesięcznej akcji „Chrońmy Dzieci!”.

Projekt zainicjowany przez Instytut skierowany był do rodziców dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Akcję „Chrońmy Dzieci!” uruchomiono po szeregu zgłoszeń dotyczących problemu prowadzenia w szkołach zajęć przez niezweryfikowane organizacje bez zgody i wiedzy rodziców.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe dyrektor szkoły nie ma prawa realizowania w szkołach programów, rozpowszechniania materiałów edukacyjnych oraz organizacji zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne bez wiedzy i zgody rodziców. To oni mają prawo do współdecydowania o procesie kształcenia i wychowania swoich dzieci.

Raport Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris dostępny jest tu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry