30 listopada 2017

Spotkanie wiceministra edukacji z członkami Rady Porozumienia Społeczeństwo i Nauka

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN spotkał się 29 listopada br. z członkami Rady Porozumienia Społeczeństwo i Nauka. Podczas rozmów dyskutowano m.in. na tematy związane z innowacyjną działalnością publicznych szkół i placówek, a także o nowej podstawie programowej.

Wiceminister edukacji wskazał, że jednymi z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej są sprawne komunikowanie się, wykorzystywanie narzędzi matematycznych w codziennym życiu, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł. Szkoła ma za zadanie pomagać uczniom w kreatywnym rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin, w oparciu o świadome wykorzystanie metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowania.

– Działalność innowacyjna powinna być integralnym elementem pracy szkoły, a uczniowie powinni uczyć się w niej kreatywności oraz przedsiębiorczości. Dzięki temu będą oni mogli aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Bardzo ważnym aspektem jest także wspieranie nauczycieli w realizowaniu innowacji – wskazał Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

SPiN powstało w 2013 roku jako oddolna inicjatywa uczestników corocznej konferencji Interakcja-Integracja (organizowanej od 2007r.). Do SPiNu należą różnego rodzaju instytucje – centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry