20 marca 2017

Spotkanie wiceministra edukacji z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Tabliczka na budynku MEN

W piątek, 17 marca br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć spotkał się z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. dr. hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz prof. dr. hab. Piotr Kossacki.

Podczas piątkowego spotkania dyskutowano m.in. o opinii Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że w liceach ogólnokształcących i technikach zostanie zwiększony tygodniowy wymiar godzin fizyki z 1 do 4 realizowanych w zakresie podstawowym. W opinii PTF przesłanej do MEN w ramach konsultacji społecznych, wskazano, że zmiana ta odbywa się z korzyścią dla szerokiego środowiska szkolnego i akademickiego.

Przedstawiciele PTF poinformowali również wiceministra o zbliżającej się 50. rocznicy pierwszej Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej (MOF), która odbędzie się w Warszawie. Olimpiada odbywa się co roku w innym kraju i jest to najbardziej prestiżowy konkurs z fizyki dla młodzieży.

Również dziś, w siedzibie Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, miała miejsce kolejna konferencja skierowana dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej. Tym razem spotkanie dotyczyło nowej podstawy z przedmiotów przyrodniczych – fizyki, chemii, przyrody i biologii. Ostania konferencja zaplanowana jest na 7 kwietnia br.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry