20 kwietnia 2018

Spotkanie wiceministra Macieja Kopcia z Ambasadorem Republiki Słowackiej w Polsce

W piątek, 20 kwietnia br. wiceminister Maciej Kopeć przyjął Ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce Dušana Krištofíka. Rozmowa poświęcona była sytuacji oświaty słowackiej mniejszości narodowej w Polsce.

Minister Maciej Kopeć przedstawił systemowe rozwiązania dotyczące finansowania i funkcjonowania oświaty mniejszości narodowych w Polsce. Podczas spotkania wiceminister podkreślił znaczenie prac w tym zakresie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W trakcie rozmowy poruszono także kwestie zapewnienia podręczników oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na prośbę Ambasadora omówiono również możliwości wsparcia projektów edukacyjnych mniejszości słowackiej.

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2017/2018 217 uczniów uczy się języka słowackiego jako przedmiotu dodatkowego (172 w szkołach podstawowych, 45 w gimnazjum).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry