16 kwietnia 2018

Spotkanie wiceministra Macieja Kopcia z finalistami Olimpiady Informatycznej

W piątek, 13 kwietnia br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego spotkał się z uczestnikami 25. Olimpiady Informatycznej.

Podsekretarz Stanu w MEN w rozmowie z uczniami pogratulował sukcesu oraz podziękował organizatorom Olimpiady za wkład w przygotowanie zawodów. Wiceminister edukacji przypomniał również o nauce programowania już od I klasy szkoły podstawowej, zwiększeniu o 70 godzin liczby godzin informatyki, a także wykorzystywaniu technologii informatycznych na wszystkich zajęciach lekcyjnych.

– Realizowany jest już projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a także rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji powstanie w całej Polsce około 700 Centrów Mistrzostwa Informatycznego, które będą wspierać wybitnie uzdolnionych uczniów w zakresie informatyki – wskazał wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół średnich, przeprowadzaną ze wsparciem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej cel to umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębianie wiedzy informatycznej.

Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami m.in. analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów, testowania programów, pracy w środowisku programistycznym.

Zawody Olimpiady Informatycznej składają się z trzech etapów. W każdym z nich uczniowie mają do zrobienia od czterech do sześciu zadań algorytmiczno-programistycznych. Rozwiązaniem każdego ćwiczenia jest program komputerowy lub plik z wynikami. Sprawdzaniem zadań zajmuje się wyspecjalizowany system komputerowy. Etap I to etap domowy. Około 400 najlepszych uczniów z pierwszego etapu awansuje do drugiego, który jest rozgrywany w warunkach kontrolowanej samodzielności, w ośmiu różnych ośrodkach w kraju. Około 80 uczniów awansuje do finału Olimpiady.

Warto przypomnieć, że finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju.

Zwycięzcą 25. OI został Anadi Agrawal z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Spośród finalistów wyłonione zostały również reprezentacje Polski na zawody międzynarodowe: XXX Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną, która odbędzie się w dniach 1-8 września br. w Japonii, XXV Olimpiadę Informatyczną Krajów Europy Środkowej (12 – 18 sierpnia 2018 w Warszawie) oraz XXIV Bałtycką Olimpiadę Informatyczną, zaplanowaną w dniach 27 kwietnia – 1 maja 2018 w Sztokholmie.

Wokół Olimpiady Informatycznej powstała wielka społeczność ludzi zainteresowanych informatyką, o wspólnych celach i zainteresowaniach. Należą do niej twórcy Olimpiady, liczni pracownicy uczelni, nauczyciele i oczywiście uczniowie. Byli uczestnicy Olimpiady biorą aktywny udział w jej bieżących działaniach. Olimpijczycy stanowią już część Komitetu Głównego Olimpiady, odgrywają wiodącą rolę w pracach Jury, są twórcami słynnego SIO – Systemu Informatycznego Olimpiady. Dzielą się również swoją wiedzą i doświadczeniami z następcami podczas obozów naukowo-treningowych im. Antoniego Kreczmara. Są też autorami ciekawych i stanowiących wyzwania intelektualne zadań olimpijskich.

Wspólna praca wielu zapaleńców przyniosła sukcesy. Dziś Olimpiada Informatyczna może poszczyć się licznymi medalami zdobytymi przez laureatów Olimpiady na międzynarodowych olimpiadach informatycznych.

Największymi sukcesami są niewątpliwie zwycięstwa Filipa Wolskiego i Tomka Kulczyńskiego odpowiednio w XVIII i XIX Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej. W nieoficjalnej punktacji zespołowej zajmowaliśmy w tych latach odpowiednio 2. i 3. miejsce. Ogromny udział w tych sukcesach mają członkowie Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej kierowanego już trzecią kadencję przez prof. dr. hab. Krzysztofa Diksa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry