30 czerwca 2017

Spotkanie z nauczycielami pracującymi za granicą z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się w piątek, 30 czerwca br. z nauczycielami kierowanymi do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN podziękowała nauczycielom za ich dotychczasową pracę na rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej oraz promowanie języka i kultury polskiej poza granicami naszego kraju. Podkreśliła również, że praca nauczyciela za granicą jest zadaniem bardzo trudnym i odpowiedzialnym.

Minister Anna Zalewska poruszyła również założenia programu „Rodzina polonijna”. Projekt ten realizowany jest w formie otwartego konkursu MEN. Inicjatywa ma na celu wspieranie współpracy szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Polsce.

Dyskutowano również o inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP, dzięki której dzieci i młodzież uczące się języka polskiego oraz nauczyciele będą mogli podczas pobytu w Polsce korzystać z ulg w przejazdach środkami transportu komunikacji publicznej oraz w ramach wejść do muzeów i parków narodowych. Szefowa MEN przypomniała również, że do każdej polskiej szkoły na całym świecie trafił specjalny pakiet edukacyjny.

Celem czterodniowego spotkania zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest podsumowanie pracy kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017 oraz przygotowanie do pracy w roku kolejnym.

Do pracy za granicą kierowani są przede wszystkim poloniści, historycy i nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego. Realizując to niezwykle ważne zadanie współpracujemy z licznymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami wspierającymi oświatę polonijną. Są to między innymi: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, Fundacja „Wolność i Demokracja”, a także polskie konsulaty i związki Polaków.

Jedną z podstaw utrzymania świadomości narodowej jest znajomość języka polskiego. Dzięki Centralnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do pracy dydaktycznej na Wschodzie kierowani byli i są nauczyciele z Polski. To tam potrzeba ich najwięcej. Nauczyciele z Polski wykonują bardzo ważną pracę. To m.in. dzięki nim promujemy Polskę poza jej granicami i podnosimy godność z bycia Polakiem wśród osób polskiego pochodzenia. Są oni dla nich także źródłem polskości. Zachęcają do kontaktów z krajem i zainteresowania się Polską.

Nauczyciele oprócz zajęć dydaktycznych prowadzą szeroką działalność kulturalno- oświatową. Upowszechniają wiedzę na temat polskiej historii, kultury, dziedzictwa kulturowego, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych. Współuczestniczą w pielęgnowaniu polskich tradycji i są organizatorami życia kulturalnego. Praca na Wschodzie daje dużo satysfakcji. Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia potrzebują wsparcia, niejednokrotnie pomocy. Ważne są dla nich także wszelkiego rodzaju kontakty z ojczyzną, bo to właśnie one rozwijają i umacniają ich więzi z Polską.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry