14 grudnia 2016

Spotkanie z Zespołem opiniodawczo-doradczym do spraw kształcenia zawodowego

Reforma edukacji oraz zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego  – to główne tematy poniedziałkowego spotkania wiceminister edukacji Teresy Wargockiej z członkami Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

W swoim wystąpieniu Sekretarz Stanu w MEN podkreśliła, że celem zmian w systemie kształcenia zawodowego jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki. Dodała, że istotne jest także wprowadzenie do systemu branżowych szkół I i II stopnia, przez co zapewniona będzie drożność systemu kształcenia zawodowego.

– Zaplanowane zmiany zostały wypracowane podczas ogólnopolskiej debaty oświatowej. Uważnie wsłuchiwaliśmy się w każdy głos, szczególnie pracodawców i przedstawicieli środowiska oświatowego – przypomniała wiceminister edukacji.

Podczas spotkania Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprezentowała  planowane zmiany ustroju szkolnego w kontekście uruchomienia branżowych szkół. Piotr Bartosiak, zastępca dyrektora DKZU poprowadził dyskusję z przedstawicielami resortów na temat zmian, które zostaną wprowadzone do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.

– Reforma systemu oświaty, w tym szkolnictwa zawodowego to bardzo duża zmiana. Przed nami okres intensywnej współpracy.  Chcę skorzystać z państwa wiedzy i doświadczeń w tym zakresie – podkreśliła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w tym przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników, reprezentanci samorządu gospodarczego, stowarzyszeń oświatowych oraz Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Idź do góry