1 kwietnia 2015

Sprawdzian szóstoklasisty – ważne informacje, list szefa CKE

logo "sprawdzian 2015"

Szóstoklasiści piszą dzisiaj (środa, 1 kwietnia) sprawdzian.

Odbywa się on zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Harmonogram sprawdzianu szóstoklasisty
Część Godzina rozpoczęcia Czas trwania
Część 1. Zadania z języka polskiego i matematyki 9:00 80 minut
przerwa
Część 2. Zadania z wybranego języka obcego 11:45 45 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas pracy z arkuszem może zostać przedłużony

  • o 40 minut – w przypadku części 1.
  • o 25 minut – w przypadku części 2.

W 2015 r. do sprawdzianu zostało zgłoszonych 349 312 uczniów, dla których przygotowanych zostało:

  • 21 różnego rodzaju arkuszy z języka polskiego i matematyki (w języku polskim, litewskim, niemieckim i ukraińskim)
  • oraz
  • 38 różnego rodzaju arkuszy (wraz z płytami) z języków obcych nowożytnych.

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną do 29 maja br. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego (26 czerwca br.) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym sprawdzianie będą opublikowane dzisiaj na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych odpowiednio:

  • ok. godz. 13:00 – zadania z języka polskiego i matematyki
  • ok. godz. 15:00 – zadania z języków obcych nowożytnych.

Tegoroczny sprawdzian będzie po raz pierwszy przeprowadzony w nowej formule, a zadania będą sprawdzały poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – dr Marcin Smolik w  liście do szóstoklasistów przypomina kilka ważnych wskazówek, które przydadzą się tego ważnego dnia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry