7 czerwca 2016

System doskonalenia nauczycieli – debata w Sejmie RP z udziałem szefowej MEN.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji dotyczącej systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

– Cieszę się z dzisiejszego spotkania. Zapewniam, że wypracowane wnioski zostaną wykorzystane w trwającej debacie o zmianie systemu edukacji – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Na poniedziałkowej debacie w Sejmie RP obecny był także Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który omówił system doskonalenia nauczycieli w polskim systemie oświaty.

Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. o obecnych trendach i modelach doskonalenia zawodowego w Europie, organizacji i finansowaniu  placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce. Dyskutowano również o doradztwie metodycznym i jego organizacji.

Udział w debacie wzięli również parlamentarzyści: Ryszard Terlecki – wicemarszałek Sejmu, Marzena Machałek, Iwona Michałek i Krystyna Wróblewska. Obecni byli także nauczyciele, dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, samorządowcy i dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli.

Organizatorem konferencji było Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Przebieg dyskusji jest dostępny na stronie Sejmu:
Sejm

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry