4 marca 2016

Szefowa MEN w Berlinie – szczyt o zawodzie nauczyciela.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w szczycie poświęconym zawodowi nauczyciela w Berlinie.

Dwudniowy szczyt (International Summit on the Teaching Profession/ISTP) zorganizowały: Stała Konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec (KMK), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz tzw. „Międzynarodówka Nauczycielska” (Education International – EI) – ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników sektora edukacji i nauki.

Tematem przewodnim berlińskiego spotkania było uczenie się nauczycieli w kontekście ich rozwoju zawodowego oraz tworzenie warunków do zapewnienia wysokiej jakości nauczania oraz najlepszych efektów uczenia się.

Ideę przewodnią spotkań „na szczycie” jest stworzenie płaszczyzny debaty ministrów edukacji oraz przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych na temat zawodu nauczyciela.

Pierwszy Szczyt odbył się z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2011 roku. Na kolejne spotkania (Nowy Jork 2012, Amsterdam 2013, Wellington 2014 oraz Banff, Kanada 2015) były zapraszane delegacje z krajów, które osiągnęły najlepsze wyniki w badaniach PISA.

Zdjęcie grupowe uczestników szczytu w Berlinie
Panelista przemawiający ze sceny do gości
Sala konferencyjna na niej osoby dyskutująca w grupach

Fot. Rühmeier/Müller Witte / ISTP 2016

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry