21 marca 2018

Szefowa MEN wręczyła dyplomy nauczycielom wyróżnionym w konkursie eTwinning

Podczas obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy laureatom europejskiego konkursu eTwinning nagrodzonym w latach 2017 i 2018.

eTwinning to europejski program edukacyjny, w ramach którego nauczyciele i uczniowie z całego świata mogą ze sobą współpracować realizując projekty edukacyjne przy pomocy mediów elektronicznych. Program oferuje również wiele możliwości rozwoju zawodowego przez udział w różnorodnych kursach i szkoleniach oraz dostęp do europejskiej społeczności liczącej już ponad pół miliona nauczycieli.

Europejski konkurs eTwinning organizuje co roku centralne biuro eTwinning w Brukseli. Celem projektu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych inicjatyw z dziedziny eTwinning na poziomie europejskim.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych (4-11, 12-15 i 16-19 lat). Przyznawane są również specjalne wyróżnienia w kilku wyróżnieniach specjalnych sponsorowanych przez biura eTwinning poszczególnych krajów.

Polskie biuro eTwinning od lat jest sponsorem nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie dla najlepszego projektu z przedmiotów ścisłych.

Z rąk szefowej MEN wyróżnienia odebrali: 

 • Małgorzata Walkusz z Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 9 we Włocławku – I miejsce w kategorii wiekowej 16-19 lat za projekt „National Parks = International Treasure” (eTwinning 2018),
 • Małgorzata Prusak z Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu – II miejsce w kategorii wiekowej 16-19 lat za projekt „You are the picture – Tu eres el cuadro” (eTwinning 2018),
 • Monika Pasionek z Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej – II miejsce w kategorii wiekowej 16-19 lat za projekt „You are the picture – Tu eres el cuadro” (eTwinning 2018),
 • Paweł Ciesielczuk z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie – I miejsce w kategorii wiekowej 16-19 lat za projekt „EU Games 2015-2016” (eTwinning 2017),
 • Adam Stępiński z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu – I miejsce w kategorii „Nagroda za projekt zrealizowany w języku francuskim” za projekt „L’actualité chez nous…” (eTwinning 2017),
 • Agaty Czarniakowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie – I miejsce w kategorii „Nagroda za projekt zrealizowany w języku angielskim” za projekt „Green Missions” (eTwinning 2017),
 • Barbara Głuszcz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie – I miejsce w kategorii „Nagroda za projekt zrealizowany w języku angielskim” za projekt „Green Missions” (eTwinning 2017),
 • Dorota Zimacka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie – I miejsce w kategorii „Nagroda za projekt zrealizowany w języku angielskim” za projekt „Green Missions” (eTwinning 2017),
 • Celina Świebocka z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku – I miejsce w kategorii „Nagroda za projekt zrealizowany w języku niemieckim” za projekt „Spielend Neues Lernen” (eTwinning 2017),
 • Małgorzata Bernowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze – I miejsce w kategorii „Nagroda za projekt zrealizowany w języku niemieckim” za projekt „Spielend Neues Lernen” (eTwinning 2017).

  Pozostałe osoby nagrodzone w europejskim konkursie eTwinnig to:

 • Magdalena Madej ze Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej – II miejsce w kategorii wiekowej 4-11 lat za projekt „Take care of me – take care of you” (eTwinning 2018),
 • Edyta Dominik-Cielicka ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach – I miejsce w kategorii „Nagroda Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany” za projekt „We all speak the same language – online magazine” (eTwinning 2018),
 • Jolanta Okuniewska ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie – I miejsce w kategorii „Nagroda Marii Skłodowskiej-Curie za projekt „Open the Gates to the Universe” (eTwinning 2017),
 • Anna Waśko z Zespołu Szkół w Korczynie – I miejsce w kategorii „Nagroda Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany” za projekt „LSVC-Learning by Sharing in Virtual Cafes” (eTwinning 2017),
 • Joanna Lisewska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy – I miejsce w kategorii „Nagroda Śródziemnomorska” za projekt „Does the Earth have borders? Migration and Human-Rights” (eTwinning 2017).

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Więcej informacji na temat inicjatyw w ramach eTwinning na stronie: www.etwinning.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacja Narodowej

Idź do góry