12 grudnia 2017

„Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej” – konferencja w Senacie RP z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w konferencji pn. „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”. Celem wydarzenia zorganizowanego we wtorek, 12 grudnia br. w Senacie RP było wsparcie środowiska oświatowego w realizacji priorytetu edukacyjnego bieżącego roku szkolnego jako Roku dla Niepodległej.

Udział w konferencji wzięli nauczyciele, pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni oraz osoby związane ze środowiskiem oświatowym. Obecny był także Stanisław Karczewski – marszałek Senatu RP oraz przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr.

Wiceminister edukacji podczas dyskusji przypomniał, że w związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Edukacji Narodowej bieżący rok szkolny ogłosiła „Rokiem dla Niepodległej”. Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił także, że w nowej podstawie programowej wzmocnione zostało nauczanie historii w szkołach.

W szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona zostanie z 2 do 8.

Wiceszef MEN mówił również o działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej związanych z „Rokiem dla Niepodległej”. Niektóre działania MEN będzie realizował wspólnie z resortem kultury w ramach rządowego programu „Niepodległa” na lata 2017–21.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z projektami historyczno-kulturowymi i społecznymi zrealizowanymi przez szkoły zrzeszone w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi („Znaki wiary i pamięci”, „Gmina Korycin i jej mieszkańcy w pożółkłych fotografiach” czy „Skarby naszego regionu”), Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach („Tę historię warto zachować – wspomnienia mieszkańców gminy Będzino”) i ks. Zbigniewa Krasa w Lipnicy Murowanej (ustalenie autorstwa pieśni „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”).

Organizatorem wydarzenia była Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL.

Fot. Kancelaria Senatu RP

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry