11 czerwca 2018

Szybki i bezpieczny internet już w czerwcu w pierwszych szkołach

Uczniowie siedzą przy komputerachFot. Photogenica

Już w czerwcu br. pierwsze szkoły zostaną podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Operator NASK opublikował pierwszą listę lokalizacji szkół z 5 województw.

W poniedziałek, 11 czerwca br. operator OSE NASK opublikował listę szkół, które w czerwcu i w lipcu uzyskają możliwość skorzystania z bezpłatnego, szybkiego, szerokopasmowego internetu. W tym roku przyłączone będzie do OSE łącznie 1500 lokalizacji szkół. Ogłoszona lista szkół będzie systematycznie i zgodnie z planem poszerzana na podstawie uzgodnień z operatorami, wyłonionymi w przetargach na podłączenie szkół.

Zgodnie z ustawą o OSE w 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej. Lista pierwszych szkół obejmuje ustalone lokalizacje w pięciu województwach: podlaskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim oraz mazowieckim.  

Dyrektorzy szkół mogą zgłaszać się do programu na stronie www.ose.gov.pl

Jeśli szkoła znajduje się na liście, wystarczy wypełnić formularz, następnie operator OSE – państwowy instytut badawczy NASK prześle umowę, a po jej podpisaniu przystąpi do  podłączenia szkoły. Dyrektorzy szkół zostaną również bezpośrednio powiadomieni o możliwości wejścia szkoły do OSE oraz o niezbędnych działaniach, które powinni podjąć, aby zgodnie z planem przeprowadzić podłączenie. NASK poprzez Centrum Kontaktu OSE będzie na każdym etapie wspierać szkoły w procesach formalnych i technicznych.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Więcej informacji i lista szkół dostępne na stronie: www.ose.gov.pl

Zachęcamy dyrektorów szkół do sprawdzania czy ich placówka oświatowa znajduje się na liście i zgłaszania się do programu OSE.

Kontakt prasowy:

Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. 783920628,
mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry