7 lutego 2018

Uczniowie z Połańca nagrodzeni złotymi medalami na międzynarodowych targach IPITEX 2018 w Bangkoku 

W dniach od 2 do 6 lutego br. w stolicy Tajlandii odbywały się międzynarodowe targi IPITEX 2018 (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition). W wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 uczestników z kilkudziesięciu krajów całego świata. Polskę reprezentował Maciej Kowalski, uczeń IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu, który z Bangkoku przywiózł złoty medal.

„System Bezpiecznej Kąpieli” to nazwa nagrodzonego projektu połanieckiego ucznia. Jego głównym założeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym podczas kąpieli w wannie. System może znaleźć zastosowanie w szpitalach, domach opieki, hospicjach, ośrodkach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych.

Projekt, który zyskał uznanie jury w Bangkoku, był kilkakrotnie nagradzany w krajowych konkursach. Maciej Kowalski zdobył m.in. III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator” oraz III miejsce i tytuł laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznych. W marcu br. uczeń z Połańca będzie prezentował „System Bezpiecznej Kąpieli” podczas etapu regionalnego konkursu naukowego E(x)plory 2018 we Wrocławiu.

Opiekunem Macieja Kowalskiego był Mariusz Zyngier – nauczyciel nagrodzony tytułem profesora oświaty, nominowany do „nauczycielskiego Nobla”, Ambasador Programu da Vinci.

W Bangkoku Polskę reprezentowali uczniowie z 3 innych szkół, w tym gimnazjaliści połanieckiego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi – Krzysztof Wójcik i Krystian Zysk, którzy także zdobyli złoty medal.

Uznanie jury zdobył „System sterowania inteligentnym domem”, który umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami domowymi oraz obsługę przyłóżkowego stolika głosem osoby chorej. Ta zaawansowana technicznie praca może znaleźć zastosowanie w szpitalach, domach opieki i domach jednorodzinnych. W przygotowaniu projektu uczestniczyli także: Sebastian Papaj, Adam Śledź i Artur Bugaj.

Wyróżniona w stolicy Tajlandii praca składa się z: czujnika głosu rozpoznającego 200 słów, mikrosilnika, przełączników i przekaźników, siłownika śrubowego oraz mikrokontrolera zaprogramowanego w języku C++ . Projekt był już nagradzany na innej na wystawie międzynarodowej.

„System sterowania inteligentnym domem” to kolejna praca gimnazjalistów z Połańca, która może być wykorzystywana w codziennym życiu. Wcześniej uczniowie opatentowali „Elektroniczny system bezpieczeństwa pojazdów mobilnych”, służący zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przemieszczającej się na rowerach i innych pojazdach.

Opiekunem grupy był Jerzy Nowak, pod okiem którego gimnazjaliści z Połańca wywalczyli już 3 złote medale na wystawach i targach innowacyjnych o zasięgu międzynarodowym.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry