Udostępnianie plików źródłowych podręczników Nasz Elementarz i Nasza Szkoła

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło wszystkim zainteresowanym pliki źródłowe wykorzystane do podręczników „Nasz Elementarz” oraz „Nasza Szkoła” z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej dla klas I-III szkoły podstawowej, które zostały opracowane na zlecenie MEN. Udostępnione zostały pliki źródłowe utworów, do których MEN posiada pełne autorskie prawa majątkowe. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym do tworzenia nowej … Czytaj dalej Udostępnianie plików źródłowych podręczników Nasz Elementarz i Nasza Szkoła