22 stycznia 2018

V Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Wiceminister edukacji Marzenna Drab w poniedziałek, 22 stycznia br. uczestniczyła w V posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Rady oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia ustalone zostały zasady konkursu na 2018 rok, który zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży stanowi nową platformę współpracy między naszymi krajami, powołaną na mocy umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży. Dokument ten podpisano w Warszawie, 9 września 2015 r.

PURWM wspiera realizację wymian i spotkań młodzieżowych, seminariów przygotowawczych i kontaktowych, a także projektów informacyjno-promocyjnych.

Celem finansowanych inicjatyw jest m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, a także nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry