2 lutego 2016

Sekretarz Stanu w MEN o edukacji z samorządowcami.

Teresa Wargocka przemawia do samorządowców
Teresa Wargocka podczas obrad z samorządowcami
Teresa Wargocka podczas rozmowy
Teresa Wargocka, w tle szafa z książkami
Teresa Wargocka i uczniowie w szkole
Wspólne zdjęcie uczniów z Teresą Wargocką

Wiceminister edukacji Teresa Wargocka wzięła udział w XXII Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego.

Cykliczne spotkanie samorządowców z terenu powiatu mińskiego odbyło się we wtorek w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie. Gospodarzem konwentu był Wójt Gminy Latowicz.

– Samorządy są bardzo ważnym partnerem w dziedzinie edukacji. To właśnie tu realizowana jest polityka oświatowa państwa – powiedziała wiceminister edukacji.

Teresa Wargocka rozmawiała z samorządowcami m.in. o planach reformy systemu oświaty. Uczestnicy Konwentu szczególnie zainteresowani byli wysokością subwencji oświatowej, sposobem jej rozliczania z tytułu niepełnosprawności dziecka oraz obecnym stanem systemu kształcenia zawodowego. Ważnym tematem omawianym podczas spotkania były zmiany w systemie finansowania nauczania domowego.

Dziękując samorządowcom za merytoryczną dyskusję, wiceminister Teresa Wargocka podkreśliła, że postulaty i pomysły przedstawiane przez nich spotkają się ze zrozumieniem i zostaną wzięte pod uwagę w rozpoczynającej się wkrótce ogólnopolskiej debacie o zmianach w systemie edukacji.

– Z uwagą wsłuchuję się w każdy głos płynący ze strony samorządów – mówiła Sekretarz Stanu w MEN.

W Zespole Szkół w Wielgolesie, gdzie odbywał się Konwent, Teresa Wargocka spotkała się także z gimnazjalistami biorącymi udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Na własne konto”. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych uczestniczą oni w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczniowie poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Powstanie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego samorządowcom z trzynastu gmin dało możliwość ścisłej współpracy ze sobą, wymiany doświadczeń oraz planowania wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw zmierzających do wzrostu gospodarczego i społecznego powiatu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry