15 kwietnia 2016

Wiceminister edukacji w Łodzi – rozmowy o szkolnictwie zawodowym.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział wczoraj w inauguracji IV Ogólnopolskiej konferencji dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz centrów kształcenia praktycznego.

Dwudniowe spotkanie specjalistów z dziedziny kształcenia zawodowego odbywało się w Łodzi pod hasłem „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy”.

Wiceminister edukacji w swoim przemówieniu podkreśliła, że system edukacji zawodowej w Polsce czekają zasadnicze zmiany. W całym kraju, do końca maja, odbywają się debaty tematyczne. Podczas tych spotkań kierownictwo i przedstawiciele MEN rozmawiają o zmianach w systemie oświaty m.in. z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, przedstawicielami związków zawodowych, organizacji pozarządowych i oświatowych oraz pracodawcami i samorządowcami. Jednym z czterech obszarów tematycznych jest kształcenie zawodowe. Dyskusje dotyczą m.in. obecnie funkcjonujących regulacji prawnych związanych ze szkolnictwem zawodowym, jego połączenia z potrzebami rynku pracy oraz dostosowaniem do potrzeb pracodawców.

Podczas konferencji w Łodzi uczestnicy dyskutowali między innymi o osiąganiu kwalifikacji w trybie formalnym i pozaformalnym na bazie wyników badań rynku pracy. Rozmawiano także na temat rozwoju kompetencji zawodowych, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz oczekiwaniach pracodawców wobec pracowników. Wśród tematów pojawiły się także wątki związane z edukacją przedzawodową, badaniami predyspozycji zawodowych i doradztwem zawodowym. Wiele uwagi poświęcono również nowym technologiom w edukacji zawodowej.

Podczas konferencji wysłuchać prezentacji dotyczących m.in. pracy z uczniem zdolnym, grupowego rozwiązywania problemów, metod uczenia się w systemie modułowym oraz edukacji przedzawodowej. O oczekiwaniach pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych dyskutowali uczestnicy panelu: specjaliści ds. rynku pracy, eksperci przedsiębiorczości, a także przedstawiciele dużych i średnich przedsiębiorstw.

Organizatorem konferencji było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z redakcją magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie oraz Future Expo. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Fot. Anna Koludo, Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry