4 października 2018

Wizyta delegacji Komisji Edukacji i Nauki Seimasu Republiki Litewskiej

W środę, 3 października br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć przyjął w MEN delegację Komisji Edukacji i Nauki Seimasu Republiki Litewskiej. Spotkanie było okazją do szczegółowego omówienia szeregu spraw związanych z oświatą mniejszości narodowych.

– Doceniamy dialog prowadzony obecnie przez obie strony w zakresie spraw związanych z kształceniem mniejszości narodowych: polskiej w Republice Litewskiej i litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszą nas bezpośrednie kontakty pomiędzy ministerstwami oświaty obu państw, a w szczególności możliwość bezpośredniego spotkania i rozmów ministrów oświaty, które miało miejsce 31 sierpnia br. w Wilnie – powiedział minister Maciej Kopeć, nawiązując do złożonej w Wilnie wizyty pani minister Anny Zalewskiej.

Podczas spotkania wiceminister edukacji podkreślił brak równowagi w traktowaniu oświaty mniejszości polskiej w Republice Litewskiej względem oświaty mniejszości litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wagę zachowania sieci szkół z polskim językiem nauczania, co zagwarantuje dostęp do nauki w języku polskim.

Minister Maciej Kopeć przekazał informacje dotyczącą polskich rozwiązań względem mniejszości narodowych na terytorium RP. W trakcie spotkania poruszono również kwestie ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego dla uczniów szkół z litewskim językiem nauczania, dla których język ten jest językiem ojczystym i uczniów szkół z polskim językiem nauczania, dla których język litewski jest językiem wyuczonym. Strona litewska poinformowała o utrzymaniu ulg w ocenianiu egzaminu maturalnego z języka litewskiego zdawanego przez absolwentów szkół z polskim językiem nauczania do 2020 roku.

W skład delegacji weszli: Eugenijus Jovaiša, przewodniczący Komisji Edukacji i Nauki, Arūnas Gumuliauskas, członek  Komisji i przewodniczący Komisji Narodowej Pamięci Historycznej,  Jaroslav Narkevič, członek  Komisji oraz Kęstutis Kaminskas, kierownik Biura Komisji.

Spotkanie w MEN odbyło się na prośbę Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP i było jednym z punktów oficjalnej wizyty delegacji Seimasu RL w Polsce.

Idź do góry