29 maja 2018

Wizyta Minister Anny Zalewskiej w Stanach Zjednoczonych

Udział w XV Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich oraz spotkania z nauczycielami polonijnymi, a także przedstawicielami organizacji polonijnych – to główne punkty trzydniowej wizyty szefowej MEN w Portland, USA.

Wizyta szefowej MEN w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się od odwiedzenia Lincoln High School. W szkole tej kładzie się duży nacisk na przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów międzynarodowych. Rozmowy minister Anny Zalewskiej z dyrekcją i kadrą pedagogiczną Lincoln High School dotyczyły m.in. istniejących w polskim systemie edukacji rozwiązań dotyczących dwujęzyczności.

Dodatkowo w tym samym dniu minister edukacji spotkała się z Coltem Gillem, zastępcą kuratora publicznego do spraw edukacji stanu Oregon, reprezentującego lokalne władze oświatowe. Przedstawiciel władz stanowych wyraził gotowość do rozmów o wprowadzeniu języka polskiego jako drugiego języka obcego do amerykańskich szkół.

– Jest to ważny sygnał dla rodziców oraz uczniów polskiego pochodzenia i możliwość otrzymania dodatkowych punktów na egzaminie maturalnym – powiedziała po zakończeniu spotkania szefowa MEN.
Oficjalne rozpoczęcie XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland to przede wszystkim podziękowania i wyrazy uznania dla działalności polskich nauczycieli, rodziców i uczniów mieszkających poza granicami naszego kraju.

– Dziękuję za to, że jesteście, za niezwykle ważną pracę, dbanie o dobre imię Polski poza granicami kraju – podkreśliła w wystąpieniu do nauczycieli minister Anna Zalewska – To dzięki Wam dzieci znają polski język, naszą kulturę i czują się Polakami – dodała minister edukacji.

Uroczystość była również okazją do rozmów z przedstawicielami organizacji oświatowych w USA na temat m.in. nowych rozwiązań dla nauczycieli polonijnych, konkursów dla młodzieży i działań na rzecz promocji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jednym z ważnych punktów uroczystej inauguracji XV Zjazdu było wręczenie przez minister Annę Zalewską medali KEN dla nauczycieli od lat zaangażowanych w promocję polskiego języka i naszej tradycji w Stanach.
Z rąk szefowej MEN odznaczenia odebrały: Renata Dajnowska, dyrektor Komisji Kulturalno – Oświatowej „Szkoła Polska” w Portland oraz Barbara Stanberg, dyrektor Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w San Jose, Polska Misja Katolicka św. Brata Alberta. Medal KEN przyznano również nieobecnej na uroczystości Barbarze Szlachcie z Polskiej Szkoły w Wallnutcreek, California.

– Serdecznie gratuluję i dziękuję za wspaniałą pracę na rzecz społeczności polonijnej – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Tematami przewodnim XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich było „Sto lat Niepodległości Polski” oraz „Szkoła Polska twórcza i z inicjatywą”.

W ramach wydarzenia odbyły się wykłady, warsztaty artystyczne, dyskusje panelowe oraz szkolenia, które poprowadzili doświadczeni przedstawiciele kadry pedagogicznej z Polski i Stanów Zjednoczonych. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych przeznaczonych dla nauczycieli uczących w różnych grupach wiekowych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie szkołami polonijnymi, instruktorów harcerstwa i katechetów.

Podczas Zjazdu minister edukacji przedstawiła nowe rozwiązania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Przedstawione założenia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dyrektorów i nauczycieli pracujących na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy możliwość awansu uzyskają nauczyciele uczący języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w szkołach organizacji polonijnych i szkołach działających w systemach oświaty innych państw.

Dodatkowo nauczyciele polonijni, przystępując do awansu zawodowego, będą mogli po powrocie do Polski legitymować się stopniem awansu uzyskanym za granicą, a także doskonalić swój warsztat pracy poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego oraz współpracę z opiekunem stażu przy realizacji planu rozwoju zawodowego. Doskonalenie zawodowe nauczycieli polonijnych przyczyni się również do zwiększenia jakości pracy szkoły i atrakcyjności jej oferty dydaktycznej, a także zapewnienia stałego kontaktu i współpracy ze środowiskiem szkolnym w Polsce. Projekt ustawy w czerwcu br. trafi do konsultacji.

W ostatnim dniu swojej wizyty w USA minister Anna Zalewska wzięła udział w uroczystym nadaniu Bibliotece Domu Polskiego w Portland imienia Stanisława Wielgosza – zasłużonego działacza polonijnego.

Na ręce jego syna Ireneusza, szefowa MEN przekazała Krzyż Wolności i Solidarności przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Podczas wizyty w Domu Polskim minister edukacji spotkała się również z Polonią oraz młodzieżą szkolną, a także przekazała lektury do zbiorów biblioteki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry