17 marca 2018

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Toruniu i Gronowie – promocja szkolnictwa zawodowego

Minister Anna Zalewska w piątek, 16 marca br. była gościem II Toruńskiego Forum Zawodowców. Celem tego wydarzenia jest promocja kształcenia branżowego przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i uczelniami.

Otwarcia Forum w obecności szefowej MEN dokonał Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

– Wspieramy takie działania jak te w Toruniu. Chcemy docierać zarówno do uczniów, jak i ich rodziców. W 80 procentach to właśnie rodzice decydują o tym, jaką szkołę wybierze młody człowiek. gdzie młody człowiek idzie do szkoły – wskazała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że 6 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się Kongres „Dobry Zawód”, podczas którego MEN zaprezentuje ostatnie zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Nowe rozwiązania mają doprowadzić do tego, aby szkoły branżowe były elastyczne i na stałe związane z pracodawcą.

– Chcemy, żeby pracodawca uczestniczył w procesie edukacji, a młody człowiek, po zakończeniu edukacji, był gotowy do podjęcia pracy czy założenia własnej firmy – dodała szefowa MEN.

Jednym z głównych tematów Forum była promocja kształcenia branżowego przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i uczelniami. Założeniem konferencji jest przede wszystkim wsparcie młodzieży w wyborze ścieżki kariery, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości, a także promocja sukcesów toruńskich szkół w zakresie szkolnictwa branżowego i technicznego. Forum było skierowane do uczniów klas gimnazjalnych, szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych, pracodawców, a także samorządowców.

W programie II Forum Zawodowców w Toruniu znalazły się między innymi warsztaty przygotowane i prowadzone przez toruńskie szkoły zawodowe, punkty doradztwa zawodowego oraz stoiska promujące ofertę edukacyjną lokalnych szkół zawodowych. Wśród atrakcji były także spotkania z doradcami zawodowymi, stoliki branżowe oraz pokazy z udziałem zaproszonych przedsiębiorców. W ramach swoich stoisk promowali oni przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi.

Podczas wydarzenia odbył się także panel dyskusyjny poświęcony budowaniu sieci współpracy sprzyjających kształceniu kadr zawodowych, czyli połączeniu edukacji, samorządu i biznesu. W dyskusji z przedstawicielami środowiska oświaty zawodowej udział wzięła szefowa MEN. Jednym z punktów dyskusji była prezentacja raportu z przeprowadzonych na zlecenie Centrum Wsparcia Biznesu badań focusowych, mających na celu poznanie motywacji młodzieży do kontynuacji nauki w szkołach branżowych i technicznych.

Wcześniej, minister Anna Zalewska odwiedziła Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Podczas wizyty w szkole szefowa MEN rozmawiała z uczniami, dyrekcją oraz nauczycielami o szkolnictwie branżowym i technicznym, a także o tym, dlaczego warto uczyć się w technikum lub branżowej szkole.

Szkoła w Gronowie ma uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego. Przeprowadzane są tu praktyczne i teoretyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Atutem szkoły są dobrze wyposażone pracownie, w których uczniowie zdobywają zawody potrzebne na rynku pracy.

Podczas wizyty w Toruniu i Gronowie szefowej MEN towarzyszył Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry