18 października 2016

Wizyta studyjna ekspertów z Ukrainy w Polsce.

11 ukraińskich ekspertów oświatowych odwiedziło Polskę w dniach 9-13 października w ramach wizyty studyjnej. Przyjazd grupy to realizacja projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wsparcie reform systemu oświaty na Ukrainie cz. 2”.

Uczestnicy poznali polski system doskonalenia nauczycieli, zapoznali się z formami pracy placówek doskonalenia nauczycieli, w tym procesowym wspomaganiem rozwoju szkoły oraz sieciami współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Ważnym punktem wizyty było porównanie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektora polskiej i ukraińskiej  szkoły.

Eksperci odwiedzili także Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Gimnazjum nr 7 „Przy Łazienkach Królewskich” oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

Celem projektu jest wspieranie reformy oświaty na Ukrainie przez zapoznanie się ukraińskich ekspertów z polskimi doświadczeniami związanymi z podnoszeniem jakości kształcenia. Istotnym elementem spotkań w Polsce jest również wypracowanie rekomendacji dla strony ukraińskiej zawierających analizę obecnych rozwiązań oraz sugestie wprowadzenia zmian.

Wizyta współfinansowana była ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

????????????????????????????????????
Idź do góry