2 września 2018

Wizyta szefowej MEN na Litwie

Rozmowy dwustronne na temat polskiej mniejszości na Litwie, spotkania z przedstawicielami polskich środowisk i przekazanie wyprawek szkolnych uczniom klas pierwszych z polskim językiem nauczania w ramach akcji Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie „Bon Pierwszaka” – to główne punkty dwudniowej wizyty szefowej MEN na Litwie.

Wizytę na Litwie Minister Edukacji Narodowej rozpoczęła w piątek, 31 sierpnia br. od spotkania z przedstawicielami polskiego środowiska oświatowego i rozmów na temat sytuacji oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” skupiającego nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania na Litwie, Forum Rodziców Szkół Polskich, Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele uczelni kształcących nauczycieli dla szkół polskich oraz samorządy.

Poruszone zostały główne problemy szkolnictwa polskiego na Litwie – ujednolicenie programów nauczania, uwzględnianie wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego podczas rekrutacji na studia, pogarszające się wyniki egzaminu maturalnego z języka litewskiego i zmiana metodyki nauczania języka litewskiego w szkołach z polskim językiem nauczania, a także kwestia przygotowania nowoczesnych podręczników oraz kształcenia nauczycieli dla szkół polskich.

Szefowa MEN przedstawiła podejmowane przez resort działania dotyczące dostosowania podręczników z Polski do nauki języka polskiego na Litwie jako dopuszczonego do systemu edukacyjnego.

Tego dnia minister Anna Zalewska spotkała się z minister oświaty i nauki Litwy Jurgitą Petrauskienė. Ministrowie wymienili się informacjami dotyczącymi reformy systemów oświaty w Polsce i na Litwie. Podczas rozmowy zwrócono uwagę na konieczność rozwoju kompetencji językowych uczniów, dwujęzyczność, przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy (reforma kształcenia zawodowego) oraz bardziej efektywnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Najważniejszym aspektem spotkania była jednak kwestia zapewnienia funkcjonowania szkolnictwa mniejszości narodowych. W tym celu ministrowie zobowiązali się powołać grupę roboczą, której zadaniem będzie opracowanie i przedstawienie analizy sytuacji szkolnictwa obu mniejszości w zakresie nauczania danego języka mniejszości; podręczników oraz podstaw programowych. Minister Jurgita Petrauskienė pozytywnie odpowiedziała na propozycję minister Anny Zalewskiej dotyczącą współpracy polskich i litewskich przedstawicieli biznesu w ramach formy kształcenia zawodowego.

Podczas rozmowy z Premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem, minister Anna Zalewska wskazała edukację jako kluczowy element w przygotowaniu obywateli do wejścia na rynek pracy. Zwróciła również uwagę na polskie rozwiązania edukacyjne dla mniejszości narodowych.

W sobotę, 1 września br. minister Anna Zalewska i wiceminister Andrzej Papierz wzięli udział w przekazaniu wyprawek szkolnych uczniom klas pierwszych z polskim językiem nauczania w ramach akcji „Bon Pierwszaka”. Wydarzenie odbyło się w Wilnie i Solecznikach. Środki na ten cel przekazał Senat RP, a koordynatorem akcji była Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

Zwracając się do uczniów polskich szkół na Litwie minister edukacji życzyła dobrego nowego roku szkolnego, pełnego sukcesów edukacyjnych, a także radości z nauki. Rodzicom i opiekunom podziękowała za podtrzymywanie więzi z Polską, naszą historią i tradycją, a także dbanie o naukę języka polskiego.

Podczas wizyty na Litwie Minister Annie Zalewskiej towarzyszył Andrzej Papierz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

 

Idź do góry