16 czerwca 2017

Wizyta szefowej MEN w Brukseli

W środę, 14 czerwca br., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła Brukselę. Głównym punktem wizyty było podpisanie Deklaracji w sprawie realizacji projektu pilotażowego nauki języka polskiego w szkołach w Walonii-Brukseli w ramach Programu Otwarcia na Języki i Kultury – OLC.

Wizyta minister edukacji Anny Zalewskiej w Belgii rozpoczęło spotkanie z Ambasadorem RP Arturem Orzechowskim oraz przedstawicielami Ambasady. Rozmowy dotyczyły sytuacji Polaków w Belgii i nauczania języka polskiego w belgijskim systemie edukacji.

W trakcie spotkania z Minister Edukacji Wspólnoty Francuskiej Belgii Marie-Martine Schyns, szefowa MEN podkreśliła, że podpisanie środowej deklaracji jest ważnym elementem w zacieśnianiu wzajemnych relacji obu krajów.

Podpisanie Deklaracji umożliwi polskim dzieciom przebywającym w Belgii podjęcie nauki języka polskiego w szkole lokalnej, w godzinach pozalekcyjnych. Realizację pilotażowego projektu zaplanowano od przyszłego roku szkolnego.

Program OLC obecnie działa w 251 publicznych szkołach podstawowych oraz średnich w Walonii-Brukseli i obejmuje w sumie 152 nauczycieli. Przystąpiło do niego już osiem krajów – pięć z UE: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Rumunia oraz spoza UE: Turcja, Maroko, Chiny, Rosja. Dla porównania, w roku 2006 program działał w 70 szkołach. Polska podpisując deklarację o współpracy z Walonią-Brukselą dołączy do tych państw, co cieszy z uwagi na duże skupiska Polaków i ich dzieci przebywających w Belgii, a co za tym idzie, istniejące ogromne potrzeby nauczania języka polskiego.

Przystąpienie do pilotażowego programu OLC wpisuje się w działania dotyczące wspierania Polonii i Polaków za granicą, w szczególności nauczania języka polskiego.

Podczas środowej wizyty szefowa MEN spotkała się również z kierownikami szkolnych punktów konsultacyjnych w Belgii, a także z przedstawicielami rad rodziców wybranych placówek polonijnych i oświatowych.

Minister Anna Zalewska odwiedziła również społeczność szkolną Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli. Szefowa MEN rozmawiała z nauczycielami, dyrekcją szkoły oraz jej uczniami, którzy przygotowali wyjątkowy występ artystyczny. Minister edukacji towarzyszyli przedstawiciele Konsulatu RP oraz Ambasady RP w Belgii.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry