25 kwietnia 2018

Wizyta wiceminister Marzeny Machałek w Toruniu

We środę, 25 kwietnia br. Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek odwiedziła Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, w którym odbywał się Festiwal Talentów Technicznych μElektra. Wiceminister edukacji wzięła także udział w uroczystym otwarciu nowej pracowni praktycznej nauki zawodu oraz inauguracji Toruńskiej Sieci Szkolnych Doradców Zawodowych.

– Zależy nam, żeby polska szkoła przygotowała młodych ludzi do zawodu. Jesteśmy w trakcie tworzenia dużej reformy kształcenia zawodowego, pod koniec maja ogłosimy kolejne zmiany. Jednym z jej założeń jest przywrócenie prestiżu techników. Wasza szkoła świetnie sobie radzi, współpracuje z pracodawcami, czuć tu pozytywną energię – powiedziała wiceminister Machałek do uczniów i nauczycieli obecnych na Festiwalu μElektra.

Wiceminister edukacji dodała, że pozytywnie zaopiniowany został wniosek do Ministra Cyfryzacji w sprawie utworzenia w ZSMEIE nowego kierunku kształcenia – technik programista. ZSMEiE byłaby pierwszą placówką w Polsce kształcącą w tym zawodzie.

Ponadto wiceminister edukacji uczestniczyła w uroczystym otwarciu pracowni praktycznej nauki zawodu wyposażonej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. W pracowni nowe umiejętności będą mogli zdobywać uczniowie kształcący się w zawodach: mechatronik, elektronik i automatyk.

Ważną częścią wizyty wiceminister Machałek w Toruniu był także udział w inauguracji Toruńskiej Sieci Doradców Zawodowych. Sieć będzie koordynowana przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli. Inicjatywa jest odpowiedzią na postulaty szkół z regionu, które dostrzegają potrzebę uczestnictwa doradców zawodowych w procesie kształcenia i ich udział w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych młodych ludzi.

W wydarzeniach w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu uczestniczyli także: Prezydent Torunia Michał Zaleski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz, przedstawiciele uczelni wyższych oraz parlamentarzyści z regionu.

Festiwal Talentów Technicznych μElektra to inicjatywa uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozbudzanie zainteresowań technicznych wśród młodych ludzi. Festiwal stwarza uczniom także możliwość do zaprezentowania oryginalnych, często innowacyjnych, projektów technicznych. Przedsięwzięcie cieszy się rosnącym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców. Uczestniczą w nim także przedstawiciele uczelni wyższych, którzy zachęcają młodych ludzi po podejmowania studiów na kierunkach technicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Idź do góry