29 czerwca 2018

Wizyta wiceministra Macieja Kopcia w Berlinie

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech prof. dr hab. Andrzej Przyłębski to członkowie polskiej delegacji, która we czwartek, 28 czerwca br. spotkała się z prof. dr. Berndem Fabritiusem, Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych.

Jednym z tematów rozmowy, zorganizowanej w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, było nauczanie mniejszości narodowych.

Warto podkreślić, że kwestię nauczania języka mniejszości narodowych i języka regionalnego w Polsce reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Określa ono tygodniowy wymiar godzin nauki języka w każdym typie szkoły, w podziale na poszczególne klasy oraz w zależności od prowadzonej formy nauczania.

Było to drugie spotkanie wiceministra Macieja Kopcia i wiceministra Pawła Szefernakera z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych. Na początku czerwca br. Bernd Fabritius wziął udział w rozmowach prowadzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceminister edukacji uczestniczył także w konferencji zorganizowanej w Akademii Fundacji Konrada Adenauera. Podczas sesji dyskutowano na temat stulecia stosunków polsko-niemieckich oraz o przyszłości wzajemnych relacji między oboma krajami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry