6 kwietnia 2016

Wojewódzcy koordynatorzy do spraw innowacji w edukacji powołani.

Dwóch chłopców trzyma laptop

Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia nauczania programowania będzie jednym z zadań 16 wojewódzkich koordynatorów do spraw innowacji w edukacji.

Na wniosek Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej spośród pracowników kuratoriów oświaty powołani zostali wojewódzcy koordynatorzy do spraw innowacji w edukacji.

Kuratorzy oświaty wskazali następujące osoby do pełnienia takiej funkcji:

 1. Sieczka Marek – dolnośląski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 2. Mikulski Kazimierz – kujawsko-pomorski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 3. Niderla Zbigniew – lubelski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 4. Depta Marcin – lubuski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 5. Patora Piotr – łódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 6. Janeczek Marcin – małopolski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 7. Słomczyńska Barbara – mazowiecki koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 8. Iwaniak Janusz – opolski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 9. Kondziołka Marek – podkarpacki koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 10. Domas Krzysztof – podlaski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 11. Kurszewski Krzysztof – pomorski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 12. Mróz Andrzej Jerzy – śląski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 13. Łojek Piotr – świętokrzyski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 14. Jelińska Anna – warmińsko-mazurski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 15. Pyszyńska-Królak Irena – wielkopolski koordynator do spraw innowacji w edukacji,
 16. Kosmaczewska Teresa – zachodniopomorski koordynator do spraw innowacji w edukacji,

Zadaniem 16 wybranych koordynatorów będzie nadzorowanie i monitorowanie działań na szczeblu poszczególnych województw w ramach programu pilotażowego wprowadzenia nauczania programowania. Program ten zaplanowano w oparciu o innowacje pedagogiczne w wybranych szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych od 1 września 2016 r.

Dodatkowo do zadań koordynatorów do spraw innowacji w edukacji należeć będą zadania wynikające z realizacji w edukacji rządowego Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Oprócz nauczania programowania, będą to m.in. zagadnienia związane ze wspieraniem szkół we wdrażaniu działań i rozwiązań z zastosowaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), zapewniających dodaną wartość edukacyjną, np. stosowanie e-podręczników i e-zasobów, wprowadzanie tzw. e-dzienników oraz skutecznych metod dydaktycznych aktywizujących uczniów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry