7 marca 2018

Wręczenie nagród w konkursie MEN „Nauczyciel-Innowator”

Dziś, 7 marca br., podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Anna Zalewska wręczyła nagrody 16 laureatom konkursu organizowanego przez MEN „Nauczyciel-Innowator”.

W konkursie uczestniczyć mogli nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Elementy te zostały określone w rządowym programie na lata 2017-2019 o nazwie „Aktywna tablica”. To program, dzięki któremu szkoły mogą zakupić sprzęt do wykorzystania na lekcjach, m.in. interaktywne tablice i monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Do tej pory z takiego wsparcia skorzystało już ponad 5,6 tys. szkół podstawowych w całej Polsce.

Nagrodzeni nauczyciele:

Województwo            Imię i nazwisko laureata                          Nazwa szkoły

Dolnośląskie Katarzyna Zaradna  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielenicach
Kujawsko-pomorskie Grażyna Jaźwińska  Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Śniadeckiego w Żninie
Lubelskie Aleksandra Luchowska-Bartnik  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama  Mickiewicza w Zamościu
Lubuskie Ewa Elżbieta Bernatowicz-Biłko Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kłodawie
Łódzkie Katarzyna Kasprzyk Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Małopolskie Joanna Przybyłowska Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie
Mazowieckie Adrianna Niesłuchowska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Opolskie Agnieszka Kret Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie
Podkarpackie Ewelina Sowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie
Podlaskie Magdalena Gorzęba Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy
Pomorskie Renata Krzemińska Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej
Śląskie Katarzyna Krywult Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Bestwinie
Świętokrzyskie Justyna Gach Szkoła Podstawowa w Zbelutce
Warmińsko-Mazurskie Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie
Wielkopolskie Marta Ratajczyk Szkoła Podstawowa w Rososzycy
Zachodniopomorskie Agnieszka Włodarczyk Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

Serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry