Wręczenie nagród w konkursie MEN „Nauczyciel-Innowator”

Dziś, 7 marca br., podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Anna Zalewska wręczyła nagrody 16 laureatom konkursu organizowanego przez MEN „Nauczyciel-Innowator”. W konkursie uczestniczyć mogli nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych … Czytaj dalej Wręczenie nagród w konkursie MEN „Nauczyciel-Innowator”