14 grudnia 2017

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów – uroczystość w Szczecinie z udziałem wiceministra edukacji

W czwartek 14 grudnia br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Gospodarzem uroczystości w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego była Magdalena Zarębska – Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Podczas spotkania dyplomy odebrało 64 stypendystów z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i miasta Świnoujście.

Pozostali wyróżnieni odebrali swoje dyplomy podczas uroczystości, które odbyły się 27 listopada w Szczecinie oraz 1 grudnia w Koszalinie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego.

Fot. Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry