17 lipca 2017

Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – wizyta szefowej MEN w Mikoszowie

W poniedziałek, 17 lipca br. Minister Anna Zalewska odwiedziła Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” w Mikoszowie na Dolnym Śląsku.

Podczas rozmów z dyrekcją oraz kadrą pedagogiczną Centrum, Minister Anna Zalewska mogła z bliska zapoznać się z codziennym funkcjonowaniem ośrodka oraz rozwiązaniami dotyczącymi dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami MEN w ciągu najbliższych dwóch lat przedstawi projekt ustawy dotyczącej wspierania rozwoju ucznia.

Centrum w Mikoszowie powstało w 1994 roku z myślą o chorych i niepełnosprawnych dzieciach, a także ich rodzinach, które miały utrudniony dostęp do profesjonalnej i kompleksowej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej oraz odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii ”Celestyn” to nowoczesna placówka medyczna, która zapewnienia wszystkim pacjentom profesjonalną opiekę medyczną i rehabilitacyjną w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki oraz promowania zachowań prozdrowotnych w dziedzinie neurologii, zdrowia psychicznego, narządu mowy i ruchu.

Organem prowadzącym Centrum jest Stowarzyszenie Świętego Celestyna. Obszary działalności organizacji to medycyna, rehabilitacja, edukacja oraz praca dla osób niepełnosprawnych.

W efekcie wieloletniej działalności na terenie Ośrodka funkcjonuje kilka podjednostek: Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” NZOZ, Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Międzynarodowy Ośrodek Wolontariatu IBO, Ośrodek Hipoterapii i Dogoterapii, Zakład Aktywności Zawodowej.

W placówce zatrudniony jest zespół doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów: lekarzy; neurologów, psychiatrów, lekarza; rehabilitacji medycznej, reumatologa oraz fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, hipoterapeutów, dogoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych, specjalista Biofeedback.

Szefowej MEN podczas poniedziałkowej wizyty towarzyszył Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry